Als speler engageer ik mij voor:

 • Het respecteren van mijn ploegmaats,
  de tegenstander, de
  scheidsrechter en zijn beslissingen,
  de trainers als ook de
  installaties van onze club.
 • Ben ik loyaal in mijn gedrag, en
  niet agressief, gewelddadig of
  spottend.
 • Primeren de belangen van de
  ploeg boven mijn belangen, toon
  ik mij op een verantwoordelijke
  manier als ook op een vriendelijke,
  eerlijke en moedige manier en
  dit in alle omstandigheden.
 • Blijf ik eenvoudig en bescheiden
  en herken ik altijd de verdiensten
  van mijn ploegmaats.

Als trainer engageer ik mij voor:

 • Het respecteren van de trainer,
  spelers en supporters van de andere
  ploeg
 • Ben ik verantwoordelijk voor de
  groep en zijn dynamiek
 • Behoed ik mij voor de veiligheid
  van de spelers
 • Ban ik het geweld en speel ik niet
  vals
 • Ben ik een voorbeeld voor de kinderen
 • Sensibiliseer ik de jongeren in de
  geest van het spel
 • Beschouw ik de competitie als
  een pedagogisch middel, de manier
  waarop een resultaat behaald
  wordt is belangrijker dan het resultaat
  op zich.
 • De interesse van de kinderen
  voorop stellen en een evenwicht
  vinden tussen plezier en slagen.
 • Beschikbaar zijn, behulpzaam
  zijn, in staat zijn om te motiveren,
  aan te moedigen en indien
  nodig af te remmen.
 • Eerlijk, rechtvaardig en onpartijdig
  te zijn.

Als ouder, supporter engageer ik mij voor:

 • Het respecteren van de spelers,
  trainers en de twee ploegen als
  ook de scheidsrechter en zijn beslissingen
 • Aanmoedigen van mijn ploeg zelfs
  bij verlies, zoek dan naar positieve
  punten
 • Onthoud ik me van elke vorm van
  verbaal geweld tegenover de kinderen,
  volwassenen, scheidsrechter
  en supporters.
 • Gelieve erop toe te zien dat de
  gevraagde fysieke inspanningen
  niet overdreven zijn.
 • Applaudisseer ik voor de goede
  inzet van alle spelers
 • Ondersteun en help ik de trainers
  in hun taak
 • Beschouw ik het tennisveld en
  zijn regels als een vormings- en
  opvoedingsplaats.
 • Stel ik mij ter beschikking als trainer
  in het geval van overmacht