Ons verhaal

In 1937 verkoopt Dr L. Van den Wildenbergh, de laatste eigenaar van het park met kasteel SORGHVLIEDT, zijn eigendom aan de gemeente HOBOKEN.

Het kasteel werd dan als gemeentehuis ingericht en de rest van het domein werd als openbaar park opengesteld. Dr Van den Wildenbergh was zelf al een fervent tennisser en had dan ook een privƩ tennisterrein met prieeltje in de prachtige centrale beukendreef.

Dit tennisterrein zou nu ook kunnen gehuurd worden. Het duurde dan ook niet lang of de eerste tennisliefhebbers kwamen zich melden. Zo onstond in 1939 de eerste tennisclub in het park van Hoboken, AMICI TC, onder impuls van Mevrouw Sterckx.

In april 1940 stichtte een 20-tal vrienden een andere tennisclub, SORGVLIET TC. Nand Hollebeeck was hier de drijvende kracht en werd dan ook de eerste voorzitter. Niet lang nadien brak echter de 2de wereldoorlog uit. Dit belette echter niet dat onze vrienden de prettige tennissport bleven beoefenen, zij het met beperkte middelen. Zo was het onder andere onmogelijk om aan nieuwe tennisballen te geraken en werden alle beschikbare tennisballen letterlijk tot op de draad versleten.

Na de oorlog groeide ons clubje tot een 50-tal leden. Dit noodzaakte de gemeente om een 2de tennisterrein(terrein 2) + aanpalende chalet aan te leggen. Door de gemeente Hoboken werd de tennissport ook gepromoot bij hun werknemers. Zo werd een nieuwe club gesticht GPH (Gemeente Personeel Hoboken). Ook werd in deze uitbreiding een omni-sport terrein in dales voorzien. Vermits dit enkel door tennissers werd gebruikt werd dit reeds enkele jaren nadien ook in gemalen baksteen omgevormd (terrein 3).

In de jaren 50 bestonden ook nog 3 splinterclubjes die deel uitmaakten van SORGVLIET TC nml QUICK, INTERNOS en de ZONNEKLOPPERS. Deze waren echter geen lang leven geschoren en werden snel terug in de grotere familie opgenomen.

SORGVLIET TC is sinds zijn oorsprong altijd een familiale club geweest. De meeste leden wonen in Hoboken en meestal op een steenworp van het park. We evolueerden stilaan van een 20-25 leden in 1940 naar een 60-tal in 1955, naar een 120-tal in 1962 en tot 210 in 2009. Toendertijd werd er vrij intensief getennist omdat er niet zoveel alternatieven waren als nu. De volwassenen hadden voorrang op de jeugd, wat niet altijd in dank werd aanvaard, maarā€¦dat was het reglement. Een extra terrein was dus welgekomen.

Een van onze leden, Albert Havenith, stelde zijn privƩterrein, mits onderhoud, ter beschikking van onze club. Zodoende speelden wij dus ook op het Hof van Havenith. In de jaren 60 werd dit deel van het Hof van Havenith verkaveld en moest dus ook dit terrein helaas verdwijnen.

Sinds zijn ontstaan is SORGVLIET TC aangesloten bij de KBLTB en jaren later natuurlijk bij de VTV. Ook nemen wij sinds 1955 deel aan de officiƫle interclubcompetities. In begin jaren 60 hadden wij zelfs een zeer goede ploeg in 4de afdeling met verschillende B-spelers en C-15 spelers zoals Gust Decommines, Walter Thijs , Joos Verschueren, Sus Demarrelle, Luc Stockbroeckx, Karel Verschueren, Jos Lammineur, Flor Van Hove en Chris Verschueren.

Ons eerste officiƫel tornooi organiseerden wij in 1955. Hier kon je in 1 Heren en 1 Dames reeks deelnemen. Afspreken voor een wedstrijd was toen niet moeilijk. Telefoon was toen niet beschikbaar en iedereen kwam dus op zaterdag ochtend naar onze tennisclub om zijn eerste wedstrijd vast te leggen. Dranken werden koel gehouden door dagelijkse aanvoer van ijs uit het Ijsfabriekje.

Toen was tennis nog letterlijk een feest.

De tennissport kreeg meer en meer bekendheid en het aantal leden van onze club nam toe. Ook waren er nog meer tennisclubs in ons park verschenen : Kindervreugd (een organisatie van overheidswege en van de stadsscholen, Cockerill en RITHO. Dit noopte de gemeente, onder impuls en aanhoudende vraag van SORGVLIET TC om een 4de tennisterrein aan te leggen (terrein 4). Eindelijk kon dit terrein in 1972 worden ingehuldigd. Dank zij schepen Paul Van Heyst werden ook al onze terreinen voorzien van verlichting. Hierdoor werden wij een van de eerste clubs in het Antwerpse met buitenverlichting op alle terreinen!

Om de vriendschapsbanden tussen de verschillende tennisclubs in Hoboken te bevorderen, organiseerde SORGVLIET TC, onder impuls van Joos Verschueren, de Schaal van de Burgemeester Victor De Bruyne. Dit was een dubbeltornooi waar enkel spelers van een Hobokense tennisclub mochten aan deelnemen. De eerste editie werd gespeeld op SORGVLIET TC in september 1967 en ook gewonnen! Onze toenmalige burgemeester en senator, Victor De Bruyne, was peetvader van dit tornooi. Het reglement is sindsdien verschillende keren aangepast en wordt nu gespeeld zoals een gewoon tennistornooi met een 10-tal reeksen.

In de loop van de jaren 90 verdwenen verschillende tennisclubs uit het park : GPH stichtte zijn eigen tennisclub met 5 terreinen achter fort 8, Kindervreugd had andere mogelijkheden en stopte met de huurovereenkomst, na het faillissement van Cockerill verdween ook deze tennisclub, RITHO verkoos om te gaan spelen op de terreinen van het Beerschotcomplex en uiteindelijk fusionneerden de 2 overgebleven clubs, SORGVLIET TC en AMICI, in 2004.

SORGVLIET TC heeft vele hoog geklasseerde spelers voortgebracht (en heeft die nu nog!). In de interclubcompetitie waren deze meestal verplicht om uit te wijken naar andere clubs omdat er bij ons geen aangepaste mogelijkheden waren. Enkel de veteranen 45+ zijn er in geslaagd om kampioen van Belgiƫ te worden in 1999, 2001, 2002 en 2004.

Onze 4 tennisterreinen in gemalen baksteen vragen natuurlijk ook een dagelijks onderhoud en regelmatige aanpassing en vernieuwing. Zo werd onze chalet 2 keer verbouwd (de laatste keer in 1985), werden de omheiningen en de verlichtingsinstallatie vernieuwd en werd in 2007 een automatische sproei-installatie aangelegd. Dit alles is noodzakelijk voor een bestaan van een goede tennisclub.