WAT GEDAAN BIJ EEN SPORTONGEVAL?

 1. Ongeval-aangifte (Ethias Verzekering) vragen aan secretaris.
 2. Aangifteformulier invullen
  • blz. 1 en 2 zelf zo volledig mogelijk invullen.
  • op blz. 3 een kleefbriefje van uw ziekenfonds aanbrengen.
  • blz. 4 door uw geneesheer laten invullen en ondertekenen.
 3. Deze ongeval-aangifte zo vlug mogelijk terugbezorgen aan de secretaris via het contactformulier op deze pagina.
 4. Ondertussen de rekeningen (geneesheer, kliniek, enz…) zelf betalen en aan uw ziekenfonds bezorgen. Je vermeldt erbij dat het om een sportongeval gaat, zij geven u dan een dubbel van uw kwijtschrift.
 5. Ongeveer 3 à 4 weken na inzending van uw ongeval-aangifte, krijgt u bericht van Ethias Verzekering Hasselt. Hierin staan instructies van het verdere verloop, volg deze strikt op.